poniedziałek, 25 października

Texas Hold’em

Texas Hold’em jest grą typu “flop”, w której gracze używają tzw. „kart wspólnych”. W rozgrywce Texas Hold’em może uczestniczyć od dwóch do dziesięciu graczy. Celem gry jest skompletowanie najlepszego układu pięciu spośród siedmiu kart i wygranie puli.

Limity

Istnieją trzy odmiany pokera Texas Hold’em różniące się limitami podbicia:

  • Sztywny limit (Fixed Limit, FL)
  • Limit puli (Pot Limit, PL)
  • Bez limitu (No Limit, NL)

Więcej na ten temat w dziale „Limity podbijania”.

Znaczek dealera
W pokerze Texas Hold’em używa się tzw. „znaczka dealera” (jest to niewielki krążek z literą „D”) do oznaczenia pozycji rozdającego. Po zakończeniu każdego rozdania znaczek dealera przesuwa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara do następnego aktywnego gracza. Osoba ta zostaje dealerem (rozdającym) w następnym rozdaniu.

Preflop
Gracz siedzący po lewej stronie znaczka dealera wnosi przymusowy zakład – „małą w ciemno”, a gracz siedzący po jego lewej stronie – „dużą w ciemno”. Następnie każdy uczestnik rozgrywki, począwszy od tego, który dał małą w ciemno, otrzymuje po dwie zakryte karty. Licytację rozpoczyna gracz siedzący po lewej stronie dużej w ciemno. Może on spasować (fold), sprawdzić (call) lub podbić stawkę (raise). Licytacja przebiega w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Flop
Na środek stołu wykładane są trzy odkryte karty. Noszą one nazwę kart wspólnych. W tej oraz w następnych dwóch rundach licytacji jako pierwszy wykonuje akcję gracz siedzący po lewej stronie znaczka dealera. Licytacja przebiega w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Gracze mogą pasować (fold), czekać (check), sprawdzać (call) lub stawiać/podbijać (bet/raise).
Turn
Po wyrównaniu zakładów, rozdający kładzie na stole czwartą odkrytą kartę. Jest ona nazywana „turn” lub „fourth street”. Licytacja odbywa się tak jak poprzednio. Gracze mogą pasować (fold), czekać (check), sprawdzać (call) lub stawiać/podbijać (bet/raise).
River
Na stół wykładana jest piąta, ostatnia karta wspólna. Odbywa się ostatnia licytacja, podczas której gracz ponownie mogą pasować (fold), czekać (check), sprawdzać (call) lub stawiać/podbijać (bet/raise).

Wyłożenie kart (showdown)
Jeśli w ostatniej rundzie licytacji spasują wszyscy gracze oprócz jednego – wygrywa on pulę. W przeciwnym razie następuje wyłożenie kart (showdown). Jako pierwszy pokazuje swoje karty gracz, który ostatni podbił stawkę, a po nim kolejni – zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Każdy z nich może albo pokazać karty, albo odłożyć je bez pokazywania („muck”). W pokerowniach internetowych gracz może zadecydować, że zawsze będzie chował swoje przegrywające karty. W tym celu wystarczy zaznaczyć w oknie aplikacji pole wyboru „Muck Losing Hands”.