poniedziałek, 25 października

Starszeństwo układów kart

Poker Królewski:
As, Król, Dama, Walet i dziesiątka w tym samym kolorze.

Poker:
Pięć kolejno ułożonych kart w tym samym kolorze.

W przypadku większej liczby graczy z pokerem, wygrywa ten, kto ma najwyższą kartę.
W pokerze i stricie (patrz niżej) as uznawany jest również za jedynkę, jak w układzie 5432A, który stanowi najniższego możliwego pokera. Nie można natomiast użyć asa w środku układu, np. 3, 2, A, K, Q. Takie strity nie są dozwolone.

Kareta:
Cztery karty o jednakowej wartości plus dodatkowa piąta karta.

Kiedy karetę ma dwóch lub więcej graczy, wygrywa ten, którego układ tworzą starsze karty, wartość piątej karty („kickera”) jest więc bez znaczenia.

Ful:
Trzy karty o tej samej wartości (Trójka) oraz dwie inne karty o takiej samej wartości (Para).

Jeśli dwie lub więcej osób ma fula, to wygrywa ta, która ma wyższą trójkę.

Kolor:
Pięć kart w tym samym kolorze.

Jeśli dwaj gracze mają kolor, wygrywa ten, którego układ zaczyna się od wyższej karty. Jeżeli najwyższa karta jest taka sama, rozstrzyga druga, jeśli i ta jest taka sama – trzecia itd.

Strit:
Pięć kolejno ułożonych kart niejednakowego koloru.

W przypadku większej ilości stritów wygrywa ten, który zaczyna się od wyższej karty. Tak więc najniższym możliwym jest strit kończący się na asie (tzn. 5, 4, 3, 2, A).

Trójka:
Trzy karty o jednakowej wartości plus dwie dodatkowe karty.

Jeśli dwaj gracze mają trójkę, to wygrywa ten, którego układ tworzą wyższe karty. Dodatkowe karty nie mają znaczenia, ponieważ remisy są niemożliwe.

Dwie pary:
Dwie karty jednakowej wartości, dwie inne karty o jednakowej wartości plus dodatkowa piąta karta.

Jeśli dwóch graczy ma po dwie pary, wygrywa ten, który ma najwyższą parę. Jeśli obaj mają taką samą wysoką parę, wygrywa ten, który ma wyższą drugą parę. Jeśli i te pary są równe, to o zwycięstwie rozstrzyga wartość piątej karty.

Para:
Dwie karty o jednakowej wartości plus trzy inne karty.

W przypadku, gdy dwaj gracze mają parę, wygrywa ta, której para jest wyższa. Jeśli obie pary mają tę samą wartość, to rozstrzyga najwyższa karta trzecia, potem czwarta i piąta.

Wysoka karta:
Każda kombinacja kart, która nie stanowi żadnego z powyższych układów.