poniedziałek, 25 października

Limity podbijania

Limity sum, jakie mogą postawić gracze, występują we wszystkich odmianach pokera. Jak na pewno zauważyłeś grając w pokera online, w lobby aplikacji do gry znajduje się zwykle kolumna „Limit”, a w niej skróty: NL, PL i Fixed lub FL. Trzy podstawowe warianty limitów to:
LIMIT SZTYWNY (structured limit, fixed limit)
W grze ze sztywnym limitem z góry ustala się kwotę, o jaką wolno podbijać stawkę (możesz ją zobaczyć w kolumnie „stakes” w lobby aplikacji). Jeśli np. stół jest określony jako „$2/$4 Fixed Texas Hold’em”, to mała w ciemno wynosi $1 (połowa niższego limitu), duża w ciemno – $2 (niższy limit), podczas pierwszych dwóch rund licytacji wolno stawiać (bet) i podbijać (raise) wnosząc do puli kwotę równą niższemu limitowi ($2), a w trakcie trzeciej i czwartej – równą wyższemu limitowi, czyli w tym przypadku $4.

Z reguły dopuszcza się maksymalnie 4 podbicia (1 bet i 3 raise’y) na rundę licytacji. Ostatnie podbicie w danej rundzie, po którym gracze mogą jedynie sprawdzić (call) lub spasować (fold), nosi nazwę „cap”. Jeśli jednak w grze pozostało już tylko dwóch uczestników, cap podnosi się – w zależności od przyjętych reguł – do pięciu, a nawet do nieograniczonej liczby podbić.
Gra ze sztywnym limitem podbić jest bezpieczniejsza od pozostałych dwóch odmian pokera, ponieważ uniemożliwia ona maksymalne „wywindowanie” puli przez graczy dysponujących dużą liczbą żetonów, a tym samym zmniejsza ryzyko utraty wszystkich pieniędzy w pojedynczym rozdaniu. Z tego względu gry typu FL należy polecić początkującym pokerzystom, którzy wciąż jeszcze poznają reguły i strategię gry.
LIMIT PULI (pot limit)W grze z limitem tego typu maksymalne podbicie nie może przekraczać łącznej kwoty zgromadzonej w puli. Minimalne podbicie musi być równe dużej w ciemno (czyli $4 w naszym przykładzie $2/$4), a ponadto nie wolno podbijać stawki o mniej, niż uczynił to przeciwnik.

Przykład: W partii $5/$10 PL pula osiągnęła $100. Pierwszy uczestnik rozgrywki – nazwijmy go Piotrem – stawia minimum, czyli $10. Jeśli siedzący po jego lewej stronie Michał dysponuje silnym układem kart i chce maksymalnie podbić stawkę, oblicza wysokość swojego raise’u wg następującego wzoru:

Dotychczasowa pula ($100) + poprzednie podbicie ($10) + sprawdzenie ($10) = $120.
Tak więc łączna wartość postawionych przez Michała żetonów wyniesie $130 (sprawdzenie + podbicie). Chcąc ponownie maksymalnie podbić stawkę, kolejny gracz, siedzący po lewej stronie Michała, musiałby postawić:
Dotychczasowa pula ($100) + poprzednie podbicia ($10 Piotra + $120 Michała) + sprawdzenie ($130) = $360, czyli łącznie $490.

Podczas gry według tej metody limit stawek i zawartość puli może bardzo gwałtownie rosnąć, zwłaszcza jeśli dwóch lub więcej uczestników rozgrywki kilka razy z rzędu maksymalnie podbije stawkę.
BEZ LIMITU (no limit)Jak sama nazwa wskazuje, w grze typu no limit nie istnieje górny limit podbicia. Innymi słowy, za jednym zamachem można postawić wszystkie swoje żetony. Minimalne podbicie musi być co najmniej równe dużej w ciemno, a ponadto – tak samo jak w grze z limitem puli – nie wolno podbijać stawki o mniej, niż zrobił to ostatnio podbijający gracz w danej rundzie licytacji. Nie istnieje też limit ilości podbić („cap”), dlatego pula może rosnąć w błyskawicznym tempie.
W prowadzonych przez Internet grach typu PL i NL podbijający stawkę gracz ma do dyspozycji ułatwienie w postaci specjalnego suwaka („bet slider”).

Najniższa wartość, jaką można na nim ustawić, odpowiada minimalnemu podbiciu, a najwyższa – maksymalnemu. Jeśli chcemy postawić więcej niż minimum, ale obawiamy sie ryzykować wszystkich swoich żetonów, możemy też wpisać pożądaną wartość podbicia w pole tekstowe znajdujące się obok suwaka.