poniedziałek, 25 października

7 Card Stud

Celem gry jest skompletowanie jak najlepszego układu kart i wygranie puli. W pokera siedmiokartowego otwartego może grać od dwóch do ośmiu graczy.
Ante
Przed rozdaniem kart każdy z graczy musi wyłożyć niewielką stawkę. Nosi ona nazwę ante. 
Otwierające rozdanie
Dealer zawsze rozdaje karty w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, rozpoczynając od gracza siedzącego po jego lewej stronie. Każdy z graczy otrzymuje dwie zakryte karty (karty własne) i jedną kartę odkrytą.
Pierwsza runda licytacji
Gracz, który ma najniższą odkrytą kartę (asy uważa się za kartę najwyższą), ma obowiązek wyłożyć minimalną stawkę (bring-in). W ten sposób rozpoczyna się wyłącznie pierwsza runda licytacji. W przypadku, gdy dwóch, trzech lub czterech uczestników rozgrywki  ma odkryte karty o tej samej wartości, o wyborze gracza decyduje najniższy kolor (od najniższego: trefl, karo, kier, pik). Jest to jedyna sytuacja, w której kolor ma znaczenie dla starszeństwa kart w rozgrywce.
Gracze mogą pasować, wchodzić lub podbijać.
Rozdanie czwartej karty
Po wyrównaniu zakładów wszystkich graczy dealer rozdaje po czwartej, odkrytej karcie (fourth street) i rozpoczyna się kolejna runda licytacji. Rozpoczyna ją gracz, który ma najwyższe dwie odkryte karty.
Jeśli w tym momencie gry któryś z graczy ma odkrytą parę, może on wyłożyć stawkę wyższą niż limit dozwolony przed rozdaniem piątej karty (fifth street).
Jeśli gracz rozpoczynający licytację wybierze niższy limit stawki, to pozostali uczestnicy rozgrywki mogą się zdecydować albo na niższy, albo na wyższy limit. Jeśli jednak któryś z graczy wyłoży wyższą stawkę, wszelkie dalsze wejścia i podbicia muszą się odbywać na odpowiednio wyższym poziomie.
Gracze mogą pasować, czekać, wchodzić lub podbijać.
Jeśli jeden z graczy czeka, a inny podbije stawkę, wówczas gracz, który czekał, może z kolei podbić stawkę innego gracza. Takie zagranie nosi nazwę check and raise.
Rozdanie piątej karty
Następnie każdy z graczy otrzymuje piątą kartę (fifth street). Na tym etapie gry obowiązują wyższe stawki bez względu na to, czy któryś z graczy ma odkrytą parę. Odbywa się kolejna runda licytacji, którą rozpoczyna gracz posiadający trzy karty o najwyższej wartości.
Gracze mogą pasować, czekać, wchodzić lub podbijać.
Rozdanie szóstej karty
Następna, szósta karta rozdana w grze nosi nazwę sixth street. Jest to karta odkryta. Kolejną licytację rozpoczyna gracz posiadający cztery karty o najwyższej wartości.
Gracze mogą pasować, czekać, wchodzić lub podbijać.
Rozdanie siódmej karty
Następna, siódma karta rozdana w grze nosi nazwę river. Jest to karta zakryta. Kolejną licytację rozpoczyna gracz posiadający cztery karty o najwyższej wartości.
Jeśli w grze pozostanie 8 graczy i mają oni otrzymać po ostatniej, siódmej karcie, dealer będzie miał do dyspozycji tylko cztery karty (ponieważ 8 X 6 = 48 kart + 4 karty daje w sumie 52 kart). W takiej sytuacji dealer wykłada na stół jedną kartę, którą mogą wykorzystać wszyscy uczestnicy rozgrywki (karta wspólna).
Wyłożenie kart (showdown)
Po zakończeniu ostatniej rundy licytacji uczestnicy rozgrywki, którzy pozostali w grze, pokazują swoje karty i najsilniejsza ręka wygrywa pulę. Pulę może także wygrać gracz, której nikt nie sprawdził.